Fiber Optik Temel Bilgiler

Fiber optik kablolar, elektromanyetik spektrumun gözle görülemeyen bölgesindeki dalga boylarında ışık taşıyan kablolardır.

Geleneksel bakır kablolarda taşınan elektrik gücünden (elektronlardan) farklı olarak, fiber optik kablolarda ışık (foton ya da parçacık) taşınır. Bu demektir ki, bakır kablolarda kullanılan tesis ve ölçü aletleri, fiber optik kablolarda iş görmez.

Elektrik sinyali taşıyan bir kablonun herhangi bir noktasındaki gücü ölçmek için, “direnç” gibi elektriksel bir devre elemanı baş roldeyken, ışık sinyali taşıyan bir kablo için bu işi “fotodiyot” temelli, ışık algılayabilen devre elemanları yapacaktır.

Belki de fiber optik kabloların en çok kullanıldığı alan olan haberleşme alanında geleneksel bakır kabloların yerini neden fiber optik kabloların aldığına tam da bu nokta da değinmek gerekebilir. Neden Fiber Optik?